Drogtest av vårdpersonal

Skriftlig fråga 2005/06:347 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 10 november

Fråga 2005/06:347 av Kenneth Lantz (kd) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Drogtest av vårdpersonal

I veckan har det rapporterats om läkare och kirurger som är berusade i tjänsten. Enligt tidningen Vårdfacket är minst 2 000 läkare och 6 000 sjuksköterskor i Sverige alkoholister, tablettmissbrukare eller narkomaner. Missbruk bland människor som i sin profession ägnar sig åt att rädda eller vårda liv är fullständigt oacceptabelt och kan leda till att patienter i onödan utsätts för livshotande fara.

På flera arbetsplatser är det naturligt och i vissa fall obligatoriskt med regelbundna drogtester (det vill säga test av både alkohol och droger). Då det gäller säkerhetsklassade tjänster, till exempel inom Banverket eller på kärnkraftsanläggningar, är arbetsgivarens policy att regelbundet testa de anställda. Sveriges Allmänna Patientförening har upprepat behovet av att införa stickprovskontroller för att upptäcka missbruk bland sjukvårdspersonal.

Frågan om drogtest rymmer både ekonomiska, juridiska och säkerhetsmässiga aspekter och förstås också frågan om den personliga integriteten. Det måste dock anses rimligt att dessa kontroversiella avväganden får stå tillbaka i sådana livsavgörande situationer som uppstår på landets sjukhus.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att vårdpersonalen på landets sjukhus är drogfri på arbetet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-14 Anmäld: 2005-11-14 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)