Dubbelbeskattning för gränspendlare

Skriftlig fråga 2019/20:1384 av Niels Paarup-Petersen (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Coronapandemin har stora ekonomiska effekter på det allmänna och på företag och individer. En av dessa effekter är att gränspendlare som följt myndigheters råd om att undvika resande och arbeta hemifrån riskerar att beskattas både i Danmark och i Sverige. Detta eftersom de kan ha arbetat mer än halva sin arbetstid hemifrån, medan de arbetar på andra sidan Öresund. Problematiken är lika gällande för dem som gränspendlar från Danmark till Sverige, som kan komma att omfattas av SINK-skatten.

Landshövdingen i Skåne, Anneli Hulthén, har nyligen lyft denna problematik som oroar både gränspendlare och företag i Öresundsregionen. Landshövdingen vädjar också om att finansministern ska föra en dialog med sin danska motsvarighet för att nå ett tillfälligt undantag från dessa skatteregler under coronapandemin.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är:

 

Kommer ministern att agera med anledning av landshövdingens brev för att stoppa risken för dubbelbeskattning av gränspendlare under coronapandemin?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-19 Överlämnad: 2020-05-20 Anmäld: 2020-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.