Dubbelbeskattningsavtal med Hongkong

Skriftlig fråga 2019/20:3 av Joar Forssell (L)

Joar Forssell (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Att närma sig Hongkong och fördjupa samarbetet med befolkningen på Hongkongön är inte endast viktigt ur ett humanitärt och demokratiskt perspektiv; ett ökat utbyte skulle även gagna svenska jobb, företag och välfärd. Hongkong är en av världens största exportörer av varor. Cirka 3,3 procent av världens export, motsvarande nivåer som Frankrike och Storbritannien stoltserar med, lämnar ön och skapar tusentals jobb världen över. 

Mellan Sverige och Hongkong finns i dag ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden för att i huvudsak undvika skattebrott, men inget avtal om dubbelbeskattning som innebär att individer och företag slipper betala skatt i två länder. Avsaknaden av ett sådant avtal skapar svårigheter att flytta verksamheter, och Sverige erbjuder få incitament för aktörer som skulle kunna skapa svenska jobb att flytta till just Sverige.

Finland har sedan förra året ett dubbelbeskattningsavtal med Hongkong, samma land som Nordea valde att flytta sitt huvudkontor till på grund av att landet är med i den europeiska bankunionen och använder sig av valutan euro. Vår marknad har en enorm potential, bara våra företag kan konkurrera på lika villkor som andra jämförbara europeiska länder. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

Är ministern och regeringen beredda att underteckna ett dubbelbeskattningsavtal med Hongkong?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-09-11 Överlämnad: 2019-09-11 Anmäld: 2019-09-12 Svarsdatum: 2019-09-18 Sista svarsdatum: 2019-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga