Dubbla tull- och momsavgifter

Skriftlig fråga 2018/19:960 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vid beställning/import av varor från land utanför EU betalar beställaren tull- och momsavgift. Försändelsen tas emot av Postnord och hålls kvar tills ovannämnda kostnader är betalda. Inte sällan slarvar Postnord bort försändelserna och besvarar klagomål med rådet att kontakta avsändaren, ”så får de skicka en ny”. Som mottagare till försändelse är man inte kund till Postnord och har ingen rätt att ställa krav eller ersättningsanspråk. Man får inte heller tillbaka tull- och momsavgiften. Om leverantören/avsändaren skickar en ny vara måste beställaren betala avgifterna på nytt.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Anser ministern att det är rimligt att beställaren betalar dubbla tull- och momsavgifter, och om inte, vad avser ministern att göra för att ändra på det? 

Händelser

Inlämnad: 2019-09-09 Överlämnad: 2019-09-10 Anmäld: 2019-09-12 Svarsdatum: 2019-09-18 Sista svarsdatum: 2019-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga