Dumpade kemiska stridsmedel i svenska vatten

Skriftlig fråga 2017/18:1215 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Kemiska stridsmedel som dumpats på svenskt vatten riskerar att läcka ut när fiskebåtar trålar vid dumpningsplatser. I Östersjön finns dessutom kemiska stridsmedel som dumpats på olika ställen som varken är utmärkta på kartor eller ens kända.

Detta uppmärksammades av Svenska Dagbladet i en artikel den 13 april. I artikeln beskrivs hur merparten av de kemiska stridsmedlen släpptes i havet efter andra världskriget och att detta pågick i liten skala fram till 70-talet. Höljena har eroderat och kemikalierna läcker i olika utsträckning.

Olika projekt har tidigare försökt hantera detta. Det är komplicerat och dyrt.

Trålfisket efter exempelvis den starkt hotade torsken i Östersjön är kritiserat. Det är också uppenbart att trålning i berörda områden medför ökade risker för att gamla kemiska stridsmedel sprids i vattnet. Senapsgas och arsenik kan läcka ut när bottensediment rörs upp.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

På vilket sätt avser ministern att agera inom ramen för sitt uppdrag för att hindra att gamla kemiska stridsmedel sprids i svenska vatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-20 Överlämnad: 2018-04-23 Anmäld: 2018-04-24 Sista svarsdatum: 2018-05-02 Svarsdatum: 2018-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga