Dumpat toalettavfall i Östersjön

Skriftlig fråga 2006/07:1422 av Ehn, Tina (mp)

Ehn, Tina (mp)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1422 Dumpat toalettavfall i Östersjön

av Tina Ehn (mp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Världsnaturfonden (WWF) har nyligen uppmärksammat att rederierna fortsätter att dumpa avfallsvatten i Östersjön. En del har frivilligt gått med på att upphöra med verksamheten, andra inte.

Detta är i sak relativt enkelt att åtgärda och bör inte fortsätta. Det pågår en rad processer för att förbättra miljösituationen i Östersjön. Östersjön har till exempel klassats som särskilt känsligt havsområde (PSSA) av FN:s sjöfartsorganisation IMO. Helsingforskommissionen (Helcom) arbetar sedan länge med Östersjöns miljö. Alla Östersjöstater utom Ryssland är medlemmar i EU och EU har i sin tur ett antal olika åtgärder, som samarbetet inom den nordliga dimensionen.

Men det har tydligen inte räckt. Alla berörda sektorer måste bidra till att rädda Östersjön mot övergödning – kommuner, jordbruket, skogsbruket och transportsektorn. En del hamnar i Sverige och andra länder har vidtagit särskilda åtgärder för att minska utsläppen från fartyg som anlöper svensk hamn. Samtidigt påstås från branschhåll att det kan finnas problem med att lämna avfallsvatten i vissa svenska hamnar. Sjöfartsverkets föreskrifter om förorening från fartyg baseras på Marpolkonventionen som utgår ifrån att utsläpp av toalettavfall på det öppna havet inte är något problem. Föreskrifterna tillåter utsläpp av toalettavfall i till exempel Östersjön. Detta är klart olämpligt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra att rederier som trafikerar Östersjön fortsätter dumpa avfallsvatten i vårt innanhav?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-07-19 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-19)