E20 som elmotorväg

Skriftlig fråga 2016/17:1782 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Tunga fordon som kör på elnätsvägar kan snart vara en realitet i Sverige. Idag jobbar bland annat Volvo, Scania och Siemens tillsammans med Trafikverket för att hitta lösningar på hur en elväg ska konstrueras. Sverige är ett geografiskt stort och glesbefolkat land. Vi har stora behov av transporter och lastbilar för att klara av logistiken. För att klara av framtidens transporter och samtidigt minska utsläppen krävs nytänkande och nya lösningar. Allt går inte att lösa med tåg och räls och vi behöver både vägar och lastbilar i Sverige.

Elvägen skulle kunna bidra till att reducera utsläpp, samtidigt som den kan lösa den ökande efterfrågan på vägtransporter i Sverige. Det är en lösning som är miljövänlig och kostnadseffektiv. Utvecklingen av elvägen har kommit långt och olika typer av elvägar ska nu testas på demonstrationsanläggningar i landet. Alliansregeringen satsade 100 miljoner kronor på testprojekten och Sverige har goda förutsättningar att bli ett föregångsland inom området.

Samtidigt som nu E20 börjar byggas ut bör man undersöka möjligheterna att planera, anpassa och projektera vägen till en av landets första elvägar. Detta eftersom E20 är en av landets viktigaste transportvägar för gods- och persontrafik och är ett huvudstråk mellan Stockholm och Göteborg. E20 binder dessutom samman våra stora lastbilstillverkare Volvo i Göteborg och Scania i Södertälje. Nordens största hamn ligger i Göteborg och kräver många godstransporter dagligen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

Avser statsrådet och regeringen att utreda möjligheten att anpassa E20 till Sveriges första elmotorväg i samband med utbyggnaden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-08 Överlämnad: 2017-08-09 Besvarad: 2017-08-23 Sista svarsdatum: 2017-08-23 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga