Effekter i Gävleregionen vid försäljning av Metria

Skriftlig fråga 2016/17:1807 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den 20 juni röstade riksdagen ja till att sälja Metria AB och avveckla Swedesurvey enligt regeringens proposition. Efter omfattande analysarbete fann regeringen att det inte finns några skäl till att staten ska kvarstå som ägare till Metria.

Regeringen gör till exempel bedömningen att konkurrenssituationen på marknaden som helhet inte kommer att försämras vid ett förändrat ägande. Metria bedöms inte heller ha bättre utvecklingsmöjligheter med staten som ägare.

Metria har sitt huvudkontor i Gävle, och staten har under många år satsat på att främja utvecklingen i Gävleregionen inom området geografisk informationsteknik. För närvarande genomförs, med stöd av Vinnovas Vinnväxtprogram, en flerårig satsning på GeoLife.

I en fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi (2016/17:1640 av Lars Beckman (M) Statliga jobb i Gävleborg) tog jag nyligen upp regeringens ambitioner för att arbeta för flera statliga jobb i Gävleborg. I sitt svar redovisade statsrådet: "Det är viktigt att regionala hänsyn beaktas. Det har därför i budgetpropositionen för 2017 anförts att regeringen, utöver omlokaliseringar, avser att utveckla myndighetsstyrningen i övrigt så att regionala hänsyn beaktas i större utsträckning (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2 avsnitt 4.4)."

Region Gävleborg har nyligen beslutat om en strategi för smart specialisering där satsningen inom geografisk informationsteknik lyfts fram. Inom detta område finns i dag i Gävle myndigheten Lantmäteriverket, statliga bolaget Metria och privata företag.

Jag vill därför fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Kommer det vid försäljningen av bolaget Metria att tas någon speciell hänsyn till bolagets betydelse för utvecklingen i Gävleregionen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-15 Överlämnad: 2017-08-16 Besvarad: 2017-08-30 Sista svarsdatum: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga