Effektivisering av Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2017/18:1098 av Erik Andersson (M)

Erik Andersson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Inför riksdagsvalet 2014 lovade Ylva Johansson att vända Arbetsförmedlingens nedåtgående trend. Ministerns egna ord var: ”Omgående efter ett regeringsskifte kommer Socialdemokraterna därför att fatta beslut om en nystart för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlare ska kunna fokusera på att förmedla jobb, inte på att administrera arbetslösheten.” Men fortfarande har Arbetsförmedlingen det lägsta förtroendet bland svenska myndigheter, antalet inskrivna med långa tider ökar och matchningen försämras.

Den försämrade matchningen har identifierats av flera expertorgan, och Arbetsförmedlingen själv menar att matchningen blir den stora utmaningen framöver. Bristen på arbetskraft blir enligt Arbetsförmedlingen alltmer utbredd.

Regeringen har försenat en nödvändig reformering av Arbetsförmedlingen och fortsätter i stället att ösa ut miljarder på en arbetsmarknadspolitik som inte fungerar. Förtroendet är kört i botten, och det rapporteras kontinuerligt om myndighetens misslyckanden. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera skattebetalarnas pengar.

Därför vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Hur avser ministern och regeringen att göra Arbetsförmedlingen mer effektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-26 Överlämnad: 2018-03-27 Anmäld: 2018-03-28 Svarsdatum: 2018-04-04 Sista svarsdatum: 2018-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga