Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet

Skriftlig fråga 2005/06:1976 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 4 augusti

Fråga 2005/06:1976 av Ragnwi Marcelind (kd) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet

Statskontoret redovisade förra året i rapporten Stor potential för effektivisering hos statliga myndigheter genom automatiserad elektronisk ärendehantering att myndigheterna har kommit olika långt när det gäller att utnyttja modern teknik som en hjälp i ärendehanteringen. Statskontoret kartlade olika ärenden som berör bostadssektorn. I flera fall fann man att den beräknade tidsvinsten av elektronisk automatisering är så betydande att den motiverar en processanalys i syfte att klarlägga ärendets fulla potential för automatisering och kostnadseffektivisering.

Regeringen har i den nyligen beslutade strategin lagt fast några mål, som en effektivare informationshantering och en snabbare och säkrare hantering genom elektronisk ärendehantering. Myndigheterna ska ta fram strategier för automatisering och analysera vilka formkrav som behöver tas bort.

I verkligheten ser vi inga påtagliga effektiviseringar under innevarande mandatperiod. Väntetiderna och därmed kostnaderna till och med ökar i handläggningen av enskilda ärenden som syftar till att skapa ett bättre boende och möjliggöra en effektiv fastighetsmarknad. Svenska myndigheters e-tjänster tappar återigen i internationell ranking. En årlig e-myndighetsundersökning visar på ett ovanligt lågt förtroende för svenska myndigheter. Bara 22 % tycker att myndigheterna arbetar effektivt ihop, vilket är näst lägst i den internationella undersökningen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga samhällsbygnadsministern:

Vad avser samhällsbyggnadsministern att göra för att få fram en faktisk effektivisering av handläggningen av ärenden inom samhällsbyggnadsområdet genom bättre utnyttjande av e-tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-04 Besvarad: 2006-08-14 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-14)