Efterlevnad av jordförvärvslagen

Skriftlig fråga 2021/22:763 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

I nationella medier har det de senaste dagarna rapporterats om flera fall där aktiebolag genom fastighetsregleringar hos Lantmäteriet på laglig väg har kunnat ta över jordbruksmark utan förvärvstillstånd. Förfarandet förefaller ske genom ett kryphål som strider mot intentionerna i den svenska jordförvärvslagen.

Centerpartiet befarar att balansen för markinnehav mellan privatpersoner och juridiska personer när det gäller lantbruksegendomar på detta sätt kan rubbas. Det vore olyckligt, bland annat eftersom det skulle försämra förankringen i det lokala jord- och skogsbruket. I förlängningen hotar det människors möjligheter att bo och verka i hela landet.

Hur vanligt det är att använda sig av det förfarande som beskrivs ovan för att undvika förvärvstillstånd kan inte den ansvariga handläggande myndigheten Jordbruksverket svara på.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

Kommer regeringen med anledning av den information som kommit fram i medier att ta några initiativ för att säkerställa att intentionerna i den svenska jordförvärvslagen efterlevs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-14 Överlämnad: 2022-01-14 Anmäld: 2022-01-18 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga