Ekobrottsmyndighetens effektivitet

Skriftlig fråga 2021/22:646 av David Perez (SD)

David Perez (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den organiserade brottsligheten är ett allt större problem för både näringsidkare och offentligheten. Kriminella har de senaste åren blivit bättre på att exploatera företag och genomföra organiserad ekonomisk brottslighet. Det är av yttersta vikt att staten bekämpar dessa nätverk och förhindrar brott. Staten går även miste om miljardbelopp till följd av denna typ av brottslighet.

Det är inte första gången myndigheten får kritik, och den har haft omfattande problem med informationsteknologin på myndigheten som också kostat stora summor pengar i form av konsulter.

Riksrevisionen riktar i sin senaste rapport skarp kritik mot Ekobrottsmyndigheten när den granskat dess arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten. Myndigheten saknar rätt verktyg och förutsättningar för att bedriva ett effektivt arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten, och Riksrevisionen påtalar vidare att det saknas intern styrning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur kommer ministern att verka för att myndigheten ska återgå till att vara en effektiv ekobrottsbekämpande myndighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-16 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Sista svarsdatum: 2022-01-03 Svarsdatum: 2022-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga