elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2004/05:1687 av Könberg, Bo (fp)

Könberg, Bo (fp)

den 23 maj

Fråga 2004/05:1687

av Bo Könberg (fp) till statsrådet Hans Karlsson om elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan

För att förhindra fusk med försäkringsersättningar genom samtidigt utnyttjande av sjukpeng och arbetslöshetsförsäkring är det angeläget att förekomsten av detta lätt kan kontrolleras.

Den frågerutin som använts sedan slutet av hösten 2003 och som lett till en betydande minskning av dubbelutbetalningar kan sedan mitten av februari inte användas. Någon månad senare påminde Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen om att kontrollen inte längre gick att göra och hänvisade till "extrema förseningar i förordningsförändringar som Näringsdepartementet ansvarar för".

Enligt uppgift kommer detta att åtgärdas först från och med den 1 juni, alltså nästan fem månader efter det förutsedda avbrottet. Det förefaller som om frånvaron av ny förordning bland annat lett till att uppskattningsvis två fall per dag inte upptäckts.

Vilka skäl har statsrådet haft för förseningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-23 Anmäld: 2005-05-24 Besvarad: 2005-06-01 Svar anmält: 2005-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-01)