Elförsörjningen i Västra Götaland

Skriftlig fråga 2020/21:3475 av Josef Fransson (SD)

Josef Fransson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ökad elkonsumtion i snabb takt kan bli följden i Västsverige av EU-kommissionens förslag att snabbare minska utsläppsrätterna för växthusgaser för den tunga industrin. Att efterfrågan på el väntas öka i Sverige är dock inget nytt utan det finns en stor mängd prognoser som entydigt pekar mot att dagens elproduktion om cirka 160 terawattimmar inte kommer att räcka. Sammantaget ger prognoser från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, samt konsultföretagen Sweco och SAM uppskattningar om en total elanvändning år 2045 i intervallet 176–228 terawattimmar. Det är rimligt att anta att när raffinaderierna i Västsverige ställer om till att i stället exempelvis producera vätgas kommer efterfrågan på el att öka i regionen. Liknande signaler kommer från den kemiska industrin. Till detta ska läggas elektrifieringen av fordonsflottan.

Efterfrågan på el ökar och elsystemet har en helt central roll för industrins konkurrenskraft och hushållens behov av elektricitet, året runt, och till rimliga priser.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att elsystemet i Västra Götaland kan möta efterfrågan nu och i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-18 Överlämnad: 2021-08-19 Besvarad: 2021-09-02 Sista svarsdatum: 2021-09-02 Anmäld: 2021-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga