Elnätsbolagens prishöjningar

Skriftlig fråga 2014/15:703 av Birger Lahti (V)

Birger Lahti (V)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Under våren 2015 har kammarrätten i Jönköping slagit fast att elnätsföretagen har rätt att höja sina avgifter med 35 miljarder kronor. Domen är resultatet av en flerårig process mellan 86 elnätsföretag och Energimarknadsinspektionen.

Fortum Distribution, som numera heter Ellevio, är det första elnätsföretaget som utnyttjar den nyvunna möjligheten till avgiftshöjning. Bolaget har över 900 000 kunder i Sverige och höjer sina priser i år med sammanlagt 9 procent. Kunderna, å sin sida, har ingen möjlighet att undkomma avgiftshöjningen. Bolaget har monopol på elnätet, vilket gör att kunderna bara har två alternativ – betala eller flytta.

Hur kunde det då gå så fel? Enligt en av de ansvariga domarna i målet står svaret att finna i den nuvarande lagstiftningen. Enligt domaren är det den nuvarande utformningen av ellagen (1997:857) som är problemet.

För att komma till rätta med problemet och undvika liknande avgiftshöjningar för kunderna i framtiden anser domaren att lagstiftaren bör se över lagen, ändra på regelsystemen och bestämma sig för enklare metoder som inte öppnar för den typen av utfall som den ovan nämnda domen gett upphov till.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att undvika att elnätsföretagen ges möjlighet att ta ut stora avgiftshöjningar framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-06-23 Överlämnad: 2015-06-23 Sista svarsdatum: 2015-07-08 Svarsdatum: 2015-07-22 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga