Elskatteavdrag

Skriftlig fråga 2021/22:1451 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Småföretagare har ofta elfakturorna integrerade: privat faktura med företaget, men med olika elmätare. Detta för att på en fastighet göra det enklare för elleverantören att fakturera. 

Min fråga gäller hur skattesänkningen på el tillämpas. Småföretagare med firma på samma fastighet som privatbostaden får en gemensam faktura för dessa men med separerade mätarställningar Kostnaden för mätarna är olika och har olika skattesatser. Mätaren för hushållsel har den högre skattesatsen och företagsmätaren en lägre skatt. 

Nu har det förekommit att man inte ska få skatteåterbäringen för höga elskatter på hushållselen, på grund av att den inte skiljs från företaget då fakturan är integrerad. 

Man tvingas överklaga för att hushållselen ska räknas som just hushållsel. Många kanske inte vet om att det ser ut så här och missar då sin skattelättnad. 

Min fråga till finansminister Mikael Damberg lyder:

 

Avser ministern att verka för att tydliggöra detta på något sätt så att småföretagare inte missar sitt skatteavdrag på privat elkonsumtion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-11 Överlämnad: 2022-04-12 Anmäld: 2022-04-13 Svarsdatum: 2022-04-20 Sista svarsdatum: 2022-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga