EMU

Skriftlig fråga 1999/2000:1200 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 10 juli

Fråga 1999/2000:1200

av Sten Tolgfors (m) till statsminister Göran Persson om EMU

Svenska Dagbladet beskrev nyligen att danska företag kan komma att flytta verksamheten från Danmark till ett EMU-land om det blir ett nej till danskt EMU-medlemskap i folkomröstningen den 28 september.

Samtidigt uppger alltfler svenska företag att även de måste fundera på vad de ska göra om ett svenskt EMU-medlemskap drar ut på tiden. Vissa har redan börjat agera, som bilkomponentföretaget Finnveden. Så länge Sverige inte sätter ned foten i EMU-frågan kommer företaget att förlägga all sin fortsatta expansion utanför Sveriges gränser.

Framför allt är det de mindre exportföretagen som drabbas av regeringens vacklande i EMU-frågan. Mindre företag har ofta kostnader i kronor, men inkomster i euro, vilket slår hårt när kursen förändras åt ena eller andra hållet. De stora företagen har, till skillnad mot de mindre, ofta egna finansavdelningar som kan hantera valutariskerna. Om vi infört den gemensamma valutan skulle inte bara valutarisken försvinna. Sverige skulle också vara ett tryggare land att investera och växa i för företagen.

Regeringen måste klargöra när den avser att EMU-frågan ska avgöras. Ett "ja @ senare" räcker inte för att övertyga svenska företag om att de bör investera i Sverige i stället för utomlands.

När avser statsministern fastställa en tidtabell för ett svenskt medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen EMU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-10 Besvarad: 2000-08-16 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-16)