En arbetsmyndighet på EU-nivå

Skriftlig fråga 2017/18:1143 av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Kommissionen har presenterat ett förslag om en ny arbetsmyndighet på EU-nivå. Förslaget kommer som en konsekvens av den sociala pelaren, som regeringen tillsammans med kommissionen varit pådrivande för att inrätta.

Den 21 november 2017 var det överläggning i arbetsmarknadsutskottet om hur Sverige ska ställa sig till en arbetsmyndighet på EU-nivå. Mandatet som regeringen fick därifrån är tydligt. Regeringen ska aktivt motverka att en europeisk arbetsmyndighet inrättas.

Kommissionen har initiativrätt för att ta fram förslag till lagstiftning och i detta fall förslag till en ny myndighet. Samtidigt tar kommissionen fram förslag på områden där kommissionen uppfattar att det finns en önskan från medlemsländerna och/eller Europaparlamentet att lagförslag ska presenteras.

Likaså finns det både tillfälle och utrymme för ett lands regering och ansvarigt statsråd att formellt som informellt göra sitt lands önskan tydlig för kommissionen innan alla exakta detaljer för en ny myndighet har presenterats.

Min fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson är därmed följande:

 

Hur har ministern och regeringen förvaltat detta mandat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Överlämnad: 2018-04-05 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-11 Sista svarsdatum: 2018-04-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga