En bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Skriftlig fråga 2021/22:10 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 11 september gick den norska regeringen ut med ett pressmeddelande att de nu gett den norska motsvarigheten till Trafikverket i uppdrag att tillsammans med svenska Trafikverket gå vidare med en utredning om en bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Trafikverket kan inte påbörja arbetet utan ett uppdrag från regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern, och i så fall när, att ge ett sådant uppdrag till Trafikverket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-15 Överlämnad: 2021-09-15 Anmäld: 2021-09-16 Svarsdatum: 2021-09-22 Sista svarsdatum: 2021-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga