En bra uppkoppling i hela Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:6 av Anna Wallén (S)

Anna Wallén (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Snabbt bredband krävs för att människor och företag i hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Regeringen har gjort flera viktiga satsningar för bredbandsutbyggnad i Sverige. Ett uppkopplat Sverige är viktigt eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet. Det skapar tillväxt.

Enligt Telia Company ersätts nu delar av det gamla kopparnätet successivt då det inte anses leva upp till framtida behov av kapacitet och driftssäkerhet. Det innebär att de kunder som i dag får tjänster levererade via kopparnätet i stället kommer att få dessa i första hand via mobilnätet eller fibernät där sådana byggs. Nedsläckningen av kopparnätet har drabbat flera orter i Västmanland. Detta trots att det inte finns några rimliga alternativ. Jag förstår behovet av att avveckla kopparnätet men anser att Telia Company behöver ta ett ansvar för när och hur detta genomförs. Det är helt orimligt att människor blir begränsade i sin vardag på grund av dålig eller obefintlig uppkoppling

Telia Company ger inga garantier för att samtliga kunder där kopparnätet släcks verkligen kan få 4G-uppkoppling.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att människor i hela Sverige har tillgång till en bra uppkoppling?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-09-13 Överlämnad: 2017-09-14 Anmäld: 2017-09-15 Sista svarsdatum: 2017-09-20 Svarsdatum: 2017-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga