En bred kartläggning av sexualbrott

Skriftlig fråga 2017/18:1160 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Med utgångspunkt i debatten om den omdebatterade domen i Södertörns tingsrätt granskade nyligen kvällstidningen Expressen 32 gruppvåldtäktsfall som nått till en dom under perioden 2016–2017.

Resultatet av granskningen är mycket oroväckande och visar bland annat att de dömda var i genomsnitt 21 år gamla, att 32 procent tidigare hade dömts för brott i Sverige vid tidpunkten för brottet och slutligen att 40 av 43 gruppvåldtäktsmän var födda utomlands eller hade två föräldrar som är födda utomlands. Endast en gärningsman i granskningen hade två föräldrar som var födda i Sverige. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) för inte statistik över skillnader i brottslighet avseende om gärningsmannen är född i Sverige eller utomlands. Nyligen presenterade Brå sitt uppdrag om en bred kartläggning av sexualbrotten, vilken – trots att justitie- och inrikesministern har sagt att uppdraget inte var begränsat – utesluter frågan om gärningsmännens bakgrund. Moderaterna har dragit slutsatsen att en sådan bred kartläggning skulle möjliggöra riktade brottsförebyggande insatser.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att ge Brå i ytterligare uppdrag att även kartlägga gärningsmännens bakgrund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-09 Överlämnad: 2018-04-09 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga