En expansion av AB Svenska Spels verksamhet

Skriftlig fråga 2020/21:2575 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I en TT-artikel från den 7 mars 2021 intervjuas Casino Cosmopols vd om vilka planer bolaget har efter det att man lämnat covid-19-krisen och den nuvarande nedstängningen bakom sig. Vd:n utvecklar tankar i intervjun på att bredda verksamheten från spelverksamhet till det som förmedlas i  TT-rubriken Statens kasinon kan bli rena nöjespalats. Det talas om shower och andra nöjen vid sidan om själva spelverksamheten.

TT-artikeln väcker frågor om i vilken utsträckning AB Svenska Spel håller sig till sin kärnverksamhet, sitt uppdrag och sitt ägardirektiv. De av covid-19-krisen hårt prövade privata nöjesetablissemangen välkomnar troligen inte en utveckling där staten konkurrerar med deras verksamhet när de så småningom ska söka återhämta sig efter krisen.

Det här är inte första gången AB Svenska Spel har haft svårt att hålla sig till sitt kärnuppdrag. För ett drygt decennium sedan var det expansion utomlands som var på tapeten genom att bolaget försökte utvidga verksamheten till Baltikum. När den dåvarande borgerliga regeringen stoppade detta ledde det till att den dåvarande vd:n lämnade sin post och utvidgningen avblåstes.

Det faktum att AB Svenska Spel ägs av svenska staten och samtidigt agerar som kommersiell aktör är inte okomplicerat, och bland annat vi moderater föreslår från tid till annan att bolaget bör avyttras.

Det torde åtminstone vara okontroversiellt att bolaget inte ger sig in på nya marknader, som krog- och scenshower eller utländsk expansion, så länge det är i statlig ägo, varken genom förvärv eller egen etablering utomlands. Det torde också vara okontroversiellt att detta ingalunda enbart kan göras till en fråga för bolagets styrelse, utan tvärtom bör ägaren ha en tydlig hållning i frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Delar statsrådet och regeringen uppfattningen att det inte kan bli aktuellt med en expansion av AB Svenska Spels verksamhet oavsett om det gäller att driva en showverksamhet som den som beskrivs i nämnd TT-artikeln eller förvärv av bolag och etablering utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-16 Överlämnad: 2021-04-19 Anmäld: 2021-04-20 Svarsdatum: 2021-04-28 Sista svarsdatum: 2021-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga