En flygförbudszon över nordöstra Syrien

Skriftlig fråga 2019/20:207 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Turkiets pågående invasion av nordöstra Syrien är ett brott mot folkrätten som skapar ett enormt humanitärt lidande. En del av krigets fasor som drabbar civila är det turkiska flygvapnets bombningar.

Att införa en flygförbudszon innebär att flygplan inte tillåts flyga över ett visst territorium. Flygförbudszoner fungerar därmed ungefär som en demilitariserad zon, fast i skyn.

Flygförbudszoner har tidigare genom historien upprättats i syfte att stoppa mänskligt lidande. Ibland har zonerna varit lyckade, ibland med sämre faktiskt resultat. Bland de lyckade exemplen finns flygförbudszoner över de norra delarna av Irak respektive Kosovo.

En flygförbudszon skulle vara ett sätt för det internationella samfundet att sätta stopp för Turkiet och verkligen göra skillnad i nordöstra Syrien.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att agera för att tillskapa en flygförbudszon över nordöstra Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-17 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga