En haverikommission mot barnäktenskap

Skriftlig fråga 2016/17:562 av Christina Örnebjär (L)

Christina Örnebjär (L)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I och med flyktingmottagandet har allt fler asylsökande barn som uppges vara gifta kommit till Sverige. Över 130 fall av barnäktenskap har uppdagats runt om i landet bara det senaste året, men mörkertalet bedöms vara stort.

I dag bidrar svenska myndigheter till att upprätthålla barnäktenskapen. Asylsökande minderåriga barn, framför allt flickor, betraktas och behandlas av svenska myndigheter som gifta och placeras i samma bostad som den person de påstås vara gifta med. Det är oacceptabelt. Myndigheternas agerande sänder indirekt signaler till flickorna att ”äktenskapet” är giltigt.

Från Liberalernas håll är vi tydliga. Barn ska inte leva under äktenskapsliknande former. Barnäktenskap ska bekämpas och ska inte legitimeras genom att unga flickor placeras med personer de uppges vara gifta med. Samhällets signaler ska vara tydliga och det ska självklart gälla även när det handlar om flickor från andra länder och kulturer. Vi vill därför se en haverikommission mot barnäktenskap som granskar agerandet hos berörda myndigheter, främst Migrationsverket, och socialtjänsten. Kommissionen ska synliggöra brister och klargöra orsakerna till att det har förekommit att svenska myndigheter bidragit till att upprätthålla barnäktenskap. Det skulle i sin tur ge fördjupad kunskap om situationen, förhindra att det sker fortsättningsvis och säkerställa att barnen får det stöd de behöver.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Tänker statsrådet ta initiativ till att tillsätta en haverikommission mot barnäktenskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-19 Överlämnad: 2016-12-20 Sista svarsdatum: 2017-01-04 Anmäld: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga