En internationell tribunal för IS-terrorister

Skriftlig fråga 2020/21:563 av Henrik Vinge (SD)

Henrik Vinge (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Hundratals personer som stridit eller på annat sätt verkat för Islamiska staten har de senaste åren återvänt eller invandrat till Sverige.

Jag har tidigare frågat regeringen om deras arbete för att lagföra dessa personer.

I oktober 2019 svarade statsrådet Mikael Damberg följande på min skriftliga fråga 2019/20:97: “Vi sonderar nu med likasinnade länder vilka möjligheter som finns för att till exempel inrätta en internationell tribunal eller liknande mekanism som komplement till nationell lagföring.“

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur fortlöper arbetet med sonderingen, och tror man fortfarande på att det kommer en internationell tribunal på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-18 Överlämnad: 2020-11-18 Anmäld: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga