En kartläggning av antisemitism i skolan

Skriftlig fråga 2020/21:2212 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

För en månad sedan presenterade Malmö stad en rapport om antisemitism och rasism inom verksamheter från förskolan till vuxenutbildningen. Det är en bekymmersam läsning som bekräftar problemet med jargong, nedsättande ord och trakasserier mot judiska barn och elever i skolan. En faktor som lyfts är också hur konflikten i Mellanöstern påverkar diskussionen och hur vissa elever beter sig gentemot sina klasskamrater. Men det framkommer också att judiska barn och elever inte känner full trygghet i att välja den skola de vill gå på men också att man i vissa situationer tvingas avstå från att berätta att man är jude.

Den här utvecklingen måste brytas. Lärarnas arbete med frågor kring nationella minoriteter måste intensifieras och förbättras så länge vi har personer som tillhör minoriteterna som känner otrygghet, men skolan gör inte tillräckligt.

Kartläggningen omfattar Malmö, men vi behöver en ny uppdaterad och nationell bild av läget kring antisemitism och ungdomarnas attityder. Det är också viktigt inför kommande beslut om satsningar och åtgärder som kan behövas inom skolan liksom inom andra delar av samhället.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind är:

 

Är ministern och regeringen beredda att initiera en nationell undersökning bland ungdomar i skolan för att ta fram ett kunskapsunderlag kring antisemitism i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-16 Överlämnad: 2021-03-17 Anmäld: 2021-03-18 Svarsdatum: 2021-03-24 Sista svarsdatum: 2021-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga