En nationell vaccinsamordnare

Skriftlig fråga 2019/20:1569 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 20 maj fattade regeringen beslut om att ta fram en strategi för vaccin mot covid-19. En bärande del i strategin är att tillsätta en vaccinsamordnare.

Enligt direktiven ska samordnaren bland annat få i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för Sveriges agerande för tillgång till vaccin mot covid-19 så snabbt och effektivt som möjligt. Samordnaren skulle också tillsättas inom kort. Debaclet med testsamordnaren får inte upprepas.

Bristande engagemang, dålig planering och otydlig ansvarsfördelning har gjort att Sverige har halkat efter andra länder vad gäller coronatestning. Samma misstag får inte upprepas i arbetet med att säkra vaccin mot coivd-19 till Sverige, när ett sådant når marknaden. Sverige får inte hamna sist i kön, det skulle få stora mänskliga och ekonomiska kostnader. 

När detta skrivs har en vaccinsamordnare ännu inte tillsatts trots att det har gått tre veckor sedan beslutet togs.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ser ministerns tidsplan ut för att få en vaccinsamordnare på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-12 Överlämnad: 2020-06-12 Anmäld: 2020-06-15 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga