En ny generaldirektör för Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2020/21:1954 av Hanna Gunnarsson (V)

Hanna Gunnarsson (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Uppdraget som generaldirektör för Försvarsmakten inrättades 2005 för att stärka den ekonomiska styrningen. Det är ett viktigt uppdrag, då Försvarsmakten har en mycket stor och komplex ekonomi, med stora krav på återrapportering till den politiska nivån i just dessa frågor.

Sedan september 2020 står Försvarsmakten utan generaldirektör. En vakans på denna viktiga position är inte bra för myndighetens styrning och det viktiga arbete som Försvarsmaktens tillväxt innebär.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

När kan vi förvänta oss att regeringen utser en ny generaldirektör för Försvarsmakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-24 Överlämnad: 2021-02-25 Anmäld: 2021-02-26 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga