En ny landsbygdsminister

Skriftlig fråga 2020/21:3480 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Den 30 juni meddelade den tidigare landsbygdsministern, Jennie Nilsson, att hon önskade entledigande från sitt uppdrag som minister, för att i stället återgå till att vara ordinarie riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Beslutet föranleddes, enligt henne själv, av ett behov av att säkerställa tillräckligt många röster för Socialdemokraterna inför stundande statsministeromröstningar.

Den 9 juli, i samband med att statsministern offentliggjorde den nya regeringen, stod det klart att de ansvarsområden som tidigare låg under landsbygdsministern nu skulle handhas av Näringsdepartementet under näringsminister Ibrahim Baylan.

Med tanke på den stora betydelse de gröna näringarna – jordbruket, skogsbruket, rennäringen och fisket – har för svensk ekonomi samt betydelsen för befolkningen på landsbygden, så ter sig beslutet att inte ha en egen ministerportfölj för dessa frågor oklokt. Detta blir än mer tydligt när man betänker alla de avgörande frågor som i närtid ska diskuteras och avgöras på EU-nivå. Ett starkt och fokuserat svenskt engagemang i dessa förhandlingar och beslut kan få oerhört stor betydelse för Sveriges framtid.

Det är oklart huruvida statsministerns beslut i juli, om att inte tillsätta posten som landsbygdsminister, är tillfälligt eller långsiktigt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Avser statsministern att tillsätta en landsbygdsminister, med ansvar för de areella näringarna, eller är tanken att dessa frågor även framgent ska hanteras av näringsministern?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-19 Överlämnad: 2021-08-20 Anmäld: 2021-09-02 Svarsdatum: 2021-09-03 Sista svarsdatum: 2021-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga