En ökning av andelen avslag på ansökan om sjukpenning

Skriftlig fråga 2018/19:313 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Sjukförsäkringen är ett gemensamt finansierat skydd mot inkomstbortfall när personer drabbas av sjukdom och får nedsatt arbetsförmåga. Det är en viktig del av den svenska modellen och ett fundament i vår välfärdsstat.

LO har nyligen presenterat en rapport där det framkommer att sjukförsäkringen har försämrats. I rapporten, som även bygger på siffror från Inspektionen för socialförsäkringen, framgår tydligt att avslagen på ansökan om sjukpenning efter sjukdag 180 har ökat kraftigt de senaste åren. Siffrorna från 2014 var 1,2 procent i hela landet medan motsvarande siffra för 2017 var 5,8 procent. I analysen går det att utläsa att andelen personer som år 2017 fått sin sjukpenning indragen och är bosatta i Norrbottens och Jämtlands län uppgår till över 20 procent medan jämförande siffra för respektive län år 2014 är 1,1 procent för Norrbottens och 0,5 procent för Jämtlands län. För personer med sjukdom i rörelseorganen ökade avslagen från 1,8 år 2014 till hela 17,9 procent år 2017. Enligt Försäkringskassans framtidsprognos väntas dessutom antalet personer som får sjukersättning minska drastiskt de närmaste åren.

Samtidigt är det väldigt lite som tyder på att arbetsplatserna har blivit hälsosammare eller att personer med nedsatt arbetsförmåga har blivit färre. Tvärtom rapporteras det i dag om att en växande andel av de som jobbar känner stress på jobbet. Även andelen som uppger att de har fått fysiska men av sina arbeten ökar.

Personer som får avslag på sin sjukpenningansökan måste i stället förlita sig på välgörenhetsorganisationer och vänner. Marie Jokio på LO menar i likhet med Vänsterpartiet att den hårdföra politik som regeringen för kommer att skapa än mer klass- och könsorättvisor.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Vad ämnar statsrådet göra åt ökningen av andelen avslag på ansökan om sjukpenning efter sjukdag 180?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-26 Överlämnad: 2019-02-26 Anmäld: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga