En säkrad tillgång till vaccin

Skriftlig fråga 2019/20:1935 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige var under lång tid ett framgångsland inom läkemedelsindustrin; i dag är läget annorlunda. Som det ser ut nu befinner vi oss i en osäker beroendeställning, både vad det gäller vaccin och läkemedel.

Vid stora smittutbrott har Sverige avtal, så kallade pandemivaccingarantier, som innebär att vi betalar stora summor pengar för en garanti till vaccin om behov föreligger. Det har tidigare funnits planer på statlig tillverkning av vaccin, något som skulle kunna innebära en säkrare tillgång och samtidigt vara en mer ekonomiskt hållbar lösning. Dagens metod, där vi reserverar produktionskapacitet hos internationella producenter, är därför aktuell att se över. Forskning inom det medicinska området är också mycket betydelsefullt för den framtida utvecklingen, och det är angeläget att det blir ett prioriterat område nationellt.

Den globala vaccinmarknaden kan numera liknas vid ett monopol som tillhör ett fåtal producenter. Under rådande covid-19-pandemi har vi sett att kontrakt och avtal många gånger tappar sitt egentliga värde internationellt, och därför kan en statlig vaccintillverkning även ha säkerhetsmässiga fördelar för vårt land.

Av ovanstående anledningar vill jag därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern och regeringen att utreda möjligheten till en statlig vaccintillverkning på nytt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-11 Överlämnad: 2020-08-12 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-26 Sista svarsdatum: 2020-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga