En snabbare utbyggnad av elnäten

Skriftlig fråga 2020/21:1220 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige är i en situation med tilltagande effekt- och kapacitetsbrist i vårt kraftsystem. Det är något som vi inte befunnit oss i på mycket lång tid. I medier framkom det även nyligen att Vattenfall, som äger regionnäten i Mellansverige, i ett internt dokument konstaterat att det råder ”ett extraordinärt svårt driftläge” i de regionala och lokala näten i Stockholm.”

Detta är naturligtvis något som begränsar en önskvärd samhällsutveckling gällande etablerande av bostadsområden, företag och elektrifiering av transportsektorn. Exempelvis har utbyggnaden av Roslags Näsby i Täby kommun, där 1 500 nya bostäder planeras, skjutits fram flera år. 

För att rädda Stockholms stads elförsörjning 2019 tvingades regeringen använda pengar från Sveriges beredskapskassa. Pengarna var bland annat avsedda för en nystart av den elproduktion som regeringens skatt på kraftvärme stängde ned tidigare. Insatsen fungerade för staden och kring den men i Stockholms län är dock läget fortsatt akut.

Som svar på en tidigare fråga riktad till Anders Ygeman om vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att korta tillståndsprocesserna för de nödvändiga utbyggnaderna av elnäten svarade statsrådet att regeringen kommer att återkomma till riksdagen när det gäller förslagen i Nätkoncessionsutredningen, men att han var beredd att vidta ytterligare åtgärder om det skulle bedömas vara nödvändigt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

På vilket sätt kommer statsrådet att agera för att vidta ytterligare åtgärder för att korta tillståndsprocesserna för de nödvändiga utbyggnaderna av elnäten, och avser statsrådet att vidta skyndsamma åtgärder för att lösa den akuta kapacitetsbristen i Stockholms län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-11 Överlämnad: 2021-01-11 Anmäld: 2021-01-12 Svarsdatum: 2021-01-20 Sista svarsdatum: 2021-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga