En statlig hyresgaranti

Skriftlig fråga 2019/20:1248 av Momodou Malcolm Jallow (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

De senaste veckorna har tusentals löntagare förlorat sina jobb i coronakrisens spår. Risken är stor att många av dem, som också är hyresgäster, inte kommer att ha råd att betala sina hyror. I förlängningen kan det leda till att tusentals arbetslösa hyresgäster vräks. Inte minst för familjer med barn kommer det att få stora konsekvenser.

Finansinspektionen har beslutat att bankerna får ge alla bolånetagare undantag från amorteringsplikten under coronakrisen. Undantaget gäller fram till juni 2021. Hittills har omkring 50 000 bolånetagare beviljats amorteringsfrihet. Det är välkommet och behövligt. Men för de hyresgäster som förlorar sin inkomst på grund av coronakrisen finns ingen motsvarande möjlighet – de måste betala full hyra trots inkomstbortfall. Det är djupt orättvist.

För att ge stöd till hyresgäster som drabbas av inkomstbortfall i coronakrisens spår har Vänsterpartiet nyligen föreslagit en statlig hyresgaranti. När en hyresgäst inte kan betala hyran på grund av coronakrisen ska fonden kunna täcka upp stora delar av hyran och vräkning undvikas. Medlen i fonden lämnas till den hyresvärd som drabbas av hyresförluster på grund av att hyresgäster inte har råd att betala hyran i coronakrisens spår (mars 2020 till augusti 2020, med möjlighet till förlängning). Staten ska stå för 75 procent av hyresnedsättningen och värden för resterande 25 procent.

Fonden ska administreras och betalas ut av Boverket. Den enskilde hyresvärden ansöker om medel. Till ansökan bifogar hyresvärden uppgifter som styrker att denne har drabbats av hyresförluster. För att få ta del av hyresförlustgarantin ska hyresvärden först göra en överenskommelse med Hyresgästföreningen som innebär följande: (i) hyresgäster som inte kan betala hyran på grund av inkomstbortfall i coronakrisens spår ska få bo kvar (moratorium på uppsägningar), (ii) inga förfallna betalningar ska gå till inkasso.

För hyresgästen innebär förslaget en nedsättning av hyran med maximalt 75 procent (utfallet avgörs av förhandling och storlek på inkomstbortfallet). För att få ta del av nedsättningen behöver hyresgästen styrka att hen har för låg inkomst (jämför inkomstprövning för att få hyreskontrakt).

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att införa en statlig hyresgaranti för att ge drabbade hyresgäster ekonomiskt stöd under coronakrisen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-22 Överlämnad: 2020-04-22 Anmäld: 2020-04-23 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga