En strategi för tullklarering

Skriftlig fråga 2020/21:1107 av Anne Oskarsson (SD)

Anne Oskarsson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Sverige finns det 15 tullklareringsexpeditioner. I Norrbotten finns ingen i väster eller norrut, i Västerbotten finns ingen på östkusten trots förbindelser med Finland. I regionerna Västernorrland, Gävleborg och Uppsala saknas helt tullklarering. Stockholm har endast två stationer – en centralt och en på Arlanda. Den närmsta som finns på östkusten finns i Norrköping, men saknas helt i Kalmar, på Öland och på Gotland. Halland saknar också tullklarering.

Det finns 15 stationer på 21 regioner. Till detta kommer förstås stationer i Norge, Danmark och Finland. Men samtidigt kan vi inte förlita oss på andra länders strategier för tullklarering. Att vi har färre stationer än antalet regioner får betraktas som ett svaghetstecken och ett kanske öppet mål för smugglare.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad är regeringens strategi för tullklareringen, framför allt ur ett brottsförebyggande perspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-18 Överlämnad: 2020-12-18 Sista svarsdatum: 2021-01-04 Anmäld: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga