En utredning om internmoms

Skriftlig fråga 2021/22:1590 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Den 20 april fattade riksdagen beslut om betänkandet Mervärdesskatt. I betänkandet finns ett tillkännagivande som lyder enligt följande: ”Regeringen bör snabbt utreda frågan om hur intern moms mellan föreningar i samma organisation kan lösas utan att orsaka en snedvridning av konkurrensen som strider mot EU:s lagar och utan att öka risken för fusk med momsen.” Glädjande nog var riksdagen helt enig om detta tillkännagivande.

Frågan är mycket viktig för många av Sveriges ideella organisationer. Dagens internmoms, det vill säga moms på interna tjänster mellan olika juridiska personer inom samma organisation, innebär såväl kostnader som administration för organisationen. Precis som utskottet påpekar i betänkandet hämmar detta den ideella sektorn, folkrörelsernas och civilsamhällets verksamhet.

Med anledning av riksdagens tillkännagivande vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

När avser regeringen att tillsätta utredningen om internmomsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-13 Överlämnad: 2022-05-16 Anmäld: 2022-05-17 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga