En utredning om olaga intrång hos lantbrukare

Skriftlig fråga 2020/21:2469 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I mars 2019 utlovade statsrådet Morgan Johansson under en interpellationsdebatt (2018/19:115) en utredning om att lagen om olaga intrång hos våra lantbrukare ska ses över. Ministerns löfte väckte uppmärksamhet och hopp hos många som plågas på detta vis. Våra bönder måste skyddas från militanta djurrättsaktivister och därför presenterade han att en utredning skulle tillsättas för att lagstiftningen kring olaga intrång och hemfridsbrott skulle ses över. Efter denna utfästelse i riksdagens kammare har det dock varit väldigt tyst från ministern i frågan.

Den 26 november ställde undertecknad följande fråga till statsrådet Morgan Johansson: ”Varför har ministern och regeringen inte sjösatt den utlovade utredningen än?”

Svaret på denna fråga dröjde ända till den 6 mars 2020, och då med beskedet att beredning pågår.

Den 21 oktober 2020 anordnade undertecknad tillsammans med Peter Helander (C) ett seminarium i riksdagen om djurrättsaktivism. Där deltog bland annat en tjänsteman från Justitiedepartementet. Under seminariet ställdes frågan om när förutsättningarna för utredningen beräknas vara klara. Svaret från tjänstemannen blev då att de beräknades vara klara under mars månad. Nu är vi i april och har ännu inte sett någon utredning. En utredning som presenteras innehållande avväganden och prövande av handlingsalternativ bör också på ett transparent sätt ge möjlighet för ett remissförfarande. I frånvaron av utredning och agerande från regeringen noterar vi att extremister fortfarande härjar fritt med trakasserier och hot gentemot lantbrukare, inte minst i sydligaste Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer den utlovade utredningen, så att vi kan jobba vidare med en skärpt lagstiftning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Överlämnad: 2021-04-07 Anmäld: 2021-04-08 Svarsdatum: 2021-04-14 Sista svarsdatum: 2021-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga