Energimarknadsinspektionens sekretessprövning av handlingar

Skriftlig fråga 2020/21:2081 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Svenska kraftnät står inför att bygga nya ledningar i Sverige. Just nu planeras för en ledning mellan Trollhättan i Västra Götaland och Sege i Skåne.

Många markägare är berörda av intrång som sker med nya kraftledningsstolpar på jordbruks- och/eller skogsmark. Många av markägarna är medlemmar i sådana organisationer som LRF, Södra med flera som är behjälpliga med expertis inom diverse områden.

Eftersom informationen hos Svenska kraftnät är bristfällig och det finns viktiga frågor om handläggning och beslut som tas av Energimarknadsinspektionen är det många av markägarna som ställer frågor till Energimarknadsinspektionen. Det är då förvånade att markägarna nås av att även svar på grundläggande frågor ska sekretessprövas.

När det arbetas med stora projekt är det viktigt att de berörda markägarna har rätt att få ut information om projekten så att de kan sätta sig in i frågan. När flera markägare och även markägarorganisationer som LRF vill få ut handlingar om projekten hänvisas till sekretess och sekretessprövning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av konsekvenserna av hanteringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-04 Överlämnad: 2021-03-05 Anmäld: 2021-03-09 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga