enkelspårig västkustbana

Skriftlig fråga 1999/2000:992 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 19 maj

Fråga 1999/2000:992

av Kenneth Lantz (kd) till näringsminister Björn Rosengren om enkelspårig västkustbana

Västkustbanans dragning genom Hallandsåsen har avstannat med anledning av väl kända miljöskäl. Det är många som förväntar sig ett besked om slutförandet av Hallandsåsens järnvägstunnel. Jag ska inte avkräva besked av ministern huruvida tunnel ska färdigställas eller ej men information bör gå ut angående tidpunkten då besked beräknas komma i denna fråga.

Efter tunneln och när tågen passerat Ängelholm, har den planerade sträckan till Helsingborg endast enkelspår.

Min fråga till ministern är:

Avser regeringen föreslå att Västkustbanans sträckning, Ängelholm@Helsingborg, får planeras för dubbelspår?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-05-22 Anmäld: 2000-05-30 Besvarad: 2000-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-30)