Enskilda vägars betydelse för landsbygden

Skriftlig fråga 2020/21:733 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För ganska precis ett år sedan ställde jag en fråga till statsrådet Tomas Eneroth med anledning av den nya klassificeringen av enskilda vägar. Många av de enskilda vägarna gick, till följd av denna ändring, miste om sitt bidrag. I sitt svar skrev statsrådet ”Jag har för avsikt att hålla mig informerad om hur arbetet med avgränsningsfrågorna kring väghållaransvaret utvecklas.” Alltså inga konkreta löften att se över huruvida den nya klassificeringen har gjorts på ett rättvist och korrekt sätt eller inte.

Enskilda vägar är en viktig del i vår svenska infrastruktur, inte minst på landsbygden. De utgör dessutom den största delen av Sveriges vägnät. Vi ser nu hur staten vill lägga över ansvaret för offentliga vägar till enskilda. Samtidigt blir det svårare att få det statliga bidraget då vägarna klassas om. Det här leder till stora bekymmer och kostnader för många enskilda väghållare. Enligt Trafikverket ska årsdygnstrafiken överstiga 25 fordon för att få statligt stöd, vilket inte alltid sker på landsbygden. Trots det är vägarna av stor vikt för den lokala infrastrukturen, för näringslivet och för markägare. Om staten vidhåller sina nya klassningar av enskilda vägar kommer det att innebära att många vägar spärras med bom. Ansvariga för de enskilda vägarna klarar inte att låta trafiken gå fritt längre eftersom det inte finns samma möjlighet till underhåll. Det medför längre arbetspendling, längre väg för att åka och handla, längre väg för godstransporter samtidigt som tillgänglighet till skog och mark minskar.

Utöver detta bidrar det till en enorm kapitalförstöring. Utan regelbundet underhåll förfaller vägens standard fort. Det blir oerhört kostsamt att återställa vägen om det får gå för långt.

Många av dessa vägar används i dag av timmertransporter, vårt gröna guld och en av de absolut viktigaste delarna i vårt klimatarbete och omställningen till förnybart. En fullastad timmerbil motsvarar belastningen av 20 vanliga personbilar, vilket Trafikverket inte verkar ha tagit hänsyn till i samband med omklassningarna.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder:

 

Har den information som ministern, enligt tidigare svar, tagit till sig lett till att ministern ämnar ändra i klassificeringen igen så att de enskilda vägarnas standard kan upprätthållas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-27 Överlämnad: 2020-11-27 Anmäld: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Sista svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga