Ersättning för materiel till Ukraina från EU:s fredsfacilitet

Skriftlig fråga 2021/22:1315 av Jessika Roswall (M)

Jessika Roswall (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

I februari fattade EU:s utrikesråd beslut om att anslå 500 miljoner euro till stöd för militär utrustning genom EU:s så kallade fredsfacilitet. Att fredsfaciliteten används för att stötta Ukraina med vapen är bra, och i Sverige var Moderaterna först med att poängtera att instrumentet skulle kunna användas så. Fredsfaciliteten är dock tänkt att användas för att finansiera den materiel som medlemsländerna själva väljer att skicka. Från Sverige har vi valt att hittills stötta Ukraina med 5000 pansarskott, men också ransoner, skyddsvästar och hjälmar.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Har regeringen begärt ersättning för den materiel vi valt att skicka genom den europeiska fredsfaciliteten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-18 Överlämnad: 2022-03-21 Anmäld: 2022-03-22 Svarsdatum: 2022-03-30 Sista svarsdatum: 2022-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga