Ersättning till rättsliga biträden i brottmål

Skriftlig fråga 2021/22:849 av ClasGöran Carlsson (S)

ClasGöran Carlsson (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Kostnaderna för ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i brottmål har ökat kraftigt de senaste åren. Det här ställer höga krav på en god kostnadshantering hos domstolarna. För att allmänhetens förtroende för rättsväsendet ska bibehållas krävs bland annat att domstolarna hanterar ersättningsanspråken på ett betryggande och effektivt sätt.

Smålandsposten har i en artikelserie den senaste tiden återigen på ett mycket förtjänstfullt sätt visat att advokaters ersättningskrav och kostnadsräkningar inte redovisats på ett korrekt sätt. Domstolarna har också i flera fall kraftigt sänkt ersättningsanspråken. Växjöpolisen inledde i ett fall en förundersökning om ”bedrägeri medelst brukande av osann urkund”.

Granskningen visar att systemet för att hantera ersättningen är föråldrat och inte utformat så att det bidrar till en god hushållning med statens medel.

En jämförelse som ligger nära till hands är exempelvis krav på personalliggare i bland annat byggbranschen för att stävja fusk. En annan är tidsredovisningen inom den kommunala hemtjänsten, som oftast är digitaliserad för att förenkla redovisningen.

Ett fullt ut digitaliserat ersättningssystem för advokaters ersättningsanspråk skulle innebära att dubbelfakturering inte skulle kunna uppstå.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Kan ministern tänka sig att ta initiativ till en fullt ut utbyggd digitalisering av advokaters ersättningsystem som en lösning på problemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-19 Överlämnad: 2022-01-20 Anmäld: 2022-01-21 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga