Ersättning vid expropriation av bostäder

Skriftlig fråga 2017/18:1640 av Emma Hult (MP)

Emma Hult (MP)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Den 3 juli 2015 fick Bertil Bengtsson i uppdrag att se över vissa regler i expropriationslagen om ersättning till ägare av småhusfastigheter, bostadsrättshavare och bostadshyresgäster. I februari 2016 överlämnade Bertil Bengtsson promemorian Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16) till Justitiedepartementet.

Utredningsuppdraget avsåg reglerna om ersättning vid expropriation och andra sådana förfoganden till ägare av småhusfastigheter, bostadsrättshavare och bostadshyresgäster. Det har närmast föranletts av de problem som väntas uppkomma vid den planerade flyttning av Kiruna stad som beror på behovet att utvidga LKAB:s gruvdrift i riktning mot Kiruna tätort. Flyttningen, som väntas pågå under omkring 20 år, kan väntas medföra en betydande påverkan på bostadsmarknaden. Man kan förutse att expropriationsersättningarna inte alltid kommer att räcka till för att skaffa villaägare, bostadsrättshavare och hyresgäster en likvärdig bostad i samhället.

Situationen i Kiruna och för fastighetsägarna där är mycket oviss.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon: 

 

Avser statsrådet att ta några initiativ med anledning av det som framkommit i promemorian Ersättning vid expropriation av bostäder Ds 2016:16?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-09-06 Överlämnad: 2018-09-06 Besvarad: 2018-09-19 Sista svarsdatum: 2018-09-19 Anmäld: 2018-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga