Ersättning vid salmonellautbrott

Skriftlig fråga 2020/21:2508 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Sverige har ett strikt förhållande till salmonella.  Människor ska inte riskera att smittas av en sjukdom som kan vara dödlig. Sverige har valt att djurbesättningar som drabbas ska avlivas och att gården ska saneras. Ur ett folkhälsoperspektiv är det ett bra val.

Längts bak i kedjan finns emellertid en företagare som äger och sköter anläggningen och djuren. Staten tar en del av ansvaret vid ett utbrott och sen får man täcka resten via sitt försäkringsbolag.

Avlivning och sanering kostar stora pengar plus att inga intäkter kommer in. Då är det viktigt att staten via Jordbruksverket är snabb med sina utbetalningar eftersom banker och leverantörer inte väntar.

Jordbruksverkets handläggning behöver snabbas upp så att inga räkningar förfaller. Det är en enorm press på drabbade företag när de inte vet när pengarna kommer och om räkningarna godkänns.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson: 

 

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att drabbade företagare inte försätts i en ohållbar ekonomisk situation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-13 Överlämnad: 2021-04-14 Anmäld: 2021-04-15 Svarsdatum: 2021-04-21 Sista svarsdatum: 2021-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga