Ersättningar inom Nordea

Skriftlig fråga 2011/12:107 av Fridolin, Gustav (MP)

Fridolin, Gustav (MP)

den 7 november

Fråga

2011/12:107 Ersättningar inom Nordea

av Gustav Fridolin (MP)

till statsrådet Peter Norman (M)

Regeringen har vid ett flertal tillfällen kritiserat den skadliga bonuskulturen inom finanssektorn. I oktober 2008 klargjorde finansministern att regeringen vill begränsa höga bonusar inom bankerna. ”Vilka löner och vilka bonusar man har är inte de enskilda företagens ensak”, sade finansministern bland annat.

Efter att först ha avskaffat de befintliga riktlinjerna som begränsade ersättningarna till ledande befattningshavare inom statliga bolag, så valde regeringen i kölvattnet av finanskrisen också att återinföra sådana riktlinjer.

Mot bakgrund av detta förvånar uppgifterna om de förmåner, ersättningar och pensionsavtal som erbjudits delstatliga Nordeas vd. Har regeringen en verklig ambition att komma till rätta med bonuskulturen inom banksektorn i stort, borde man kunna visa det i den storbank där man förvaltar ett betydande minoritetsägande.

Det finns en betydande kritik mot såväl vinster som avgifter inom banksfären. Medborgarna har rätt att förvänta sig att den bank man själv genom staten är delägare i framstår som ett föredöme.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att ersättningsprogram och förmåner till ledande befattningshavare inom Nordea ska motverka den skadliga bonuskulturen i banksektorn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-07 Anmäld: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-16 Svar anmält: 2011-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-16)