Ett nytt toxikologiskt institut i Astra Zenecas gamla lokaler i Södertälje

Skriftlig fråga 2011/12:737 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 29 augusti

Fråga

2011/12:737 Ett nytt toxikologiskt institut i Astra Zenecas gamla lokaler i Södertälje

av Mats Pertoft (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Representanter från Södertälje kommun och Sveriges ingenjörer samt ordföranden i Svensk förening för toxikologi väcker på Dagens Nyheters debattsida i dag, den 29 augusti 2012, frågan om att starta ett toxikologiskt institut i de lokaler från Astra Zenecas verksamhet i Södertälje som kommer att avvecklas.

Den alltmer utbredda användningen av kemikalier påverkar inte bara de produkter som vi omger oss med, utan även vår förmåga att lindra och bota sjukdomar, att få en effektiv livsmedelsförsörjning och att bromsa den pågående klimatförändringen. Vi måste säkerhetsvärdera substanserna för att tidigt rensa bort hälso- och miljöfarliga ämnen.

Sverige skulle här få en unik möjlighet att skapa ett toxikologiskt institut med ett brett uppdrag som bygger på och vidareutvecklar de tillgångar – kompetens, utrustning och lokaler – som Astra Zeneca lämnar i Södertälje i och med att företagets toxikologiska enhet stängs.

Mot bakgrund av det stora intresset för verksamheten och de möjligheter som ligger i de tillgångar som nu lämnas i Södertälje vill SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB bilda ett institut inom sin verksamhet och ser stora synergieffekter med övriga forskningsinstitut inom koncernen.

Min fråga till utbildningsministern lyder:

Är utbildningsministern beredd att agera i syfte att skapa förutsättningar för ett toxikologiskt institut i Astra Zenecas gamla lokaler i Södertälje?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-29 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-12 Svar anmält: 2012-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-12)