Ett ökat antal cancerfall

Skriftlig fråga 2020/21:1364 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Antal cancerfall i Sverige fortsätter att öka samtidigt som dödligheten i cancer positivt nog minskar. Skillnader mellan de olika cancerformerna och risk för dödlighet är dock påtagliga. Överlevnaden för den som drabbats av lungcancer är minst.

Även om det är mycket positivt att överlevnaden efter en cancerdiagnos i det stora hela ökar så kan diagnosen ändå föra med sig en kommande mycket svår tillvaro för både den som fått diagnos och dennes närmaste. Den efterföljande behandlingen kan vara väldigt svår för individen vars fysiska och psykiska mående i vardagen kan påverkas allvarligt. Trenden med ökande cancerdiagnoser måste tas på största allvar.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern att verka för att försöka vända trenden med ökande cancerfall i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-20 Överlämnad: 2021-01-20 Anmäld: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga