Ett samnordiskt agerande gentemot Ryssland

Skriftlig fråga 2021/22:1011 av Aron Emilsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den säkerhetspolitiska utvecklingen har sedan den ryska invasionen av Georgien 2008 varit negativ i Sveriges närområde. Påsken 2013 övade Ryssland kärnvapenangrepp mot Sverige över Östersjön. 2014 annekterade Ryssland Krim och invaderade med irreguljära förband östra Ukraina, en konflikt som landet fortfarande understödjer och som lett till cirka 14 000 dödsoffer.

Under 2021 har läget i Sveriges närområde ytterligare försämrats, speciellt under hösten då Belarus med Rysslands godkännande bedrivit hybridkrigföring med migranter mot EU. I september genomförde Belarus och Ryssland den strategiska övningen Zapad 2021 som involverade omkring 200 000 soldater i de västra delarna av Ryssland och i Belarus. Under slutet av året har Ryssland fört fram betydande trupp till områdena runt Ukraina, och flera bedömare har sett att risken för att Ryssland återigen invaderar landet är betydande. Den 17 december presenterade det ryska utrikesministeriet till USA ett dokument med åtta artiklar där två innehöll skrivelser som innebär att Sverige inte skulle kunna söka medlemskap i Nato eller på samma sätt som i dag öva med USA.

Under början av 2022 har uppladdningen kring den ukrainska gränsen fortsatt och samtal mellan USA och Ryssland har inte gett positiva resultat. Ryssland har den 1 februari skickat brev till alla stater ingående i OSSE, däribland Sverige och de nordiska staterna, med resonemang om hur de ser på säkerhetsläget och behovet av att staters säkerhetslösningar inte riskerar andra staters säkerhet.

Därför vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att verka för ett samnordiskt agerande och förhållningssätt gentemot Rysslands aggression och intervention i Ukraina, och i så fall på vilket sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-04 Överlämnad: 2022-02-04 Anmäld: 2022-02-15 Svarsdatum: 2022-02-16 Sista svarsdatum: 2022-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga