Ett stadsstödsgodkännande för omvänd auktion

Skriftlig fråga 2022/23:454 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Regeringsunderlaget har i Tidöavtalet enats om att förslaget från Energimyndigheten om CCS (koldioxidinfångning) ska genomföras. I höstbudgeten satsades det kraftigt på CCS. Ambitionen i Tidöavtalet är att, om kostnadseffektivitet i åtgärden kan uppnås, genomföra två omvända auktioner under mandatperioden.

Den omvända auktion som regeringen har för avsikt införa för att stödja bio-CCS-projekt, likt det Stockholm Exergis planerar, kräver dock ett godkännande från EU-kommissionen. Statsstödsgodkännandet är grunden för utformningen av den omvända auktionen. Om detta dröjer lär Sverige tappa kunder som i dag uppgett intresse för att köpa negativa utsläpp.

Mot denna bakgrund vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att få ett statsstödsgodkännande på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-14 Överlämnad: 2023-03-15 Anmäld: 2023-03-16 Svarsdatum: 2023-03-22 Sista svarsdatum: 2023-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga