Ett stärkt efterlevandeskydd

Skriftlig fråga 2020/21:527 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Personal inom räddningstjänst, polis och Försvarsmakten löser samhällsviktiga insatser dygnet runt, året runt. De rycker in när det uppstår tillbud och olyckor i form av eldsvådor, trafikolyckor, skogsbränder, översvämningar och stormskador. De skyddar oss från främmande makt, inre hot och dolda hot. De löser svåra och farliga brott. Kort och gott så jobbar många dagligen med risk för sitt eget liv för att hjälpa oss andra. De har en lön som lämnar mycket i övrigt att önska, och de har i många fall ett akut behov av flera kollegor. När det värsta tänkbara inträffar, dödsfall i tjänsten, finns ett efterlevandeskydd som inte svarar upp mot den risk dessa människor tar. För att den efterlevande familjen ska kunna få det någorlunda ekonomiskt drägligt den första tiden efter ett dödsfall behövs alltför ofta insamlingar från kollegor och andra som bistår med ekonomisk hjälp.

Så ska det inte behöva vara; samhället ska ställa upp för de drabbade som har haft anhöriga som ställt upp för samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att stärka efterlevandeskyddet för personal inom Försvarsmakten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-16 Överlämnad: 2020-11-17 Anmäld: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga