EU-direktiv om företags hållbarhetsrapportering

Skriftlig fråga 2020/21:2629 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

EU-kommissionen antog nyligen ett omfattande åtgärdspaket för investeringar i hållbara verksamheter, där förslag till direktiv om företagens hållbarhetsredovisning ingår. Det innebär bland annat att alla stora företag ska utöka sin redovisning om hållbarhet. Standarder tas fram även för små och medelstora företag.

Näringslivet har tidigare riktat kritik mot förslaget. I samband med detta ställdes också en skriftlig fråga (Hållbarhetsstyrning inom bolagsrätten, 2020/21:876) av undertecknad till statsrådet om vad ministern anser om EU-kommissionens förslag om hållbarhetsstyrning inom bolagsrätten, sett i ljuset av den framkomna kritiken från svenska investerare. I svaret från ministern framgick ingen synpunkt utan hänvisning gjordes till att regeringen återkommer till riksdagen när det blir dags att förankra Sveriges ståndpunkt i fråga om hållbar bolagsstyrning, då kommissionen presenterat förslaget. 

Flera kritiker menar att bolagsstyrning ska avgöras på nationell nivå, att det är riskabelt med ytterligare reglering på EU-nivå gällande bolagsstyrning och hållbarhetsarbete. Reglering av detta på EU-nivå riskerar att leda till att svensk bolagsstyrning försämras, att europeiska företag får mindre tillgång till riskkapital och att företagens incitament att genomföra hållbara investeringar undermineras. Kritik riktas även mot den utredning som EU-kommissionen lutat sig mot gällande förslaget om hållbarhetsstyrning, som man menar är undermålig.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: 

 

Hur ser ministern på förslaget till direktiv, och hur avser ministern att agera för att den generellt högre ambitionsnivån gällande hållbarhetsfrågor bland svenska företag inte sänks till en lägsta nivå enligt EU:s nya direktiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-22 Överlämnad: 2021-04-22 Anmäld: 2021-04-23 Svarsdatum: 2021-05-05 Sista svarsdatum: 2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga